Een nieuwe woning en u heeft uw bestaande woning nog niet verkocht?

Met de Overbruggingsgarantie kunt u direct een nieuwe woning aankopen omdat eventuele dubbele woonlasten voor maximaal 2 jaar worden gecompenseerd. De Overbruggingsgarantie biedt u financiële zekerheid en extra verkooptijd.

De Overbruggingsgarantie biedt u 3 voordelen:
• u kunt zonder zorgen een nieuwe woning kopen voordat u uw eigen woning verkoopt;
• uw dubbele woonlasten worden maximaal 2 jaar gecompenseerd;
• u kunt uw eigen woning voor de beste prijs verkopen omdat u geen last heeft van tijdsdruk.

Met de Overbruggingsgarantie compenseert verkoper de eventuele dubbele woonlasten van koper. De Overbruggingsgarantie biedt koper dus financiële zekerheid en extra verkooptijd. De dubbele woonlasten worden gecompenseerd op basis van een vast percentage van 2,5% van de koopsom op jaarbasis. De netto vergoeding bedraagt dus maximaal 2,5% van de koopsom bij een garantietermijn van 1 jaar (maximaal 5% bij 2 jaar).

Verkoper verbindt de Overbruggingsgarantie aan de verkoop omdat de woning daarmee sneller en meestal tegen betere condities verkocht kan worden.

Het CBOV beheert en controleert de Overbruggingsgarantie vanaf de registratie tot en met de afwikkeling door de notaris. Het CBOV heeft daartoe ondermeer een onafhankelijke geschillencommissie ingesteld.

Woningen met Overbruggingsgarantie kunt u herkennen aan de aanduiding K.K.O.V. (Kosten Koper OVerbruggingsgarantie) Het belang voor u als koper is duidelijk: u hoeft de lastige keuze tussen eerst verkopen en dan pas kopen, of juist andersom, niet meer te maken. Met de Overbruggingsgarantie kunt u op het juiste moment in actie komen. Belangrijk, want de ervaring leert dat kopers hun droomhuis tegenkomen juist op het moment dat dit niet gepland is. En dan wil en moet je snel kunnen handelen.