Koopakte

 

Als u (verkoper) en de koper een overeenstemming hebben bereikt,zoals datum van aanvaarding, prijs en overig randvoorwaarden en voorbehouden,
is de koop mondeling gesloten.

Wij zullen de gemaakte afspraken zo snel mogelijk vastleggen in de NVM- koopakte. Deze onderhandse koopakte wordt vervolgens door de verkopende en kopende partij (na onze uitleg) ondertekend. 
Na ondertekening ontvangt de koper een ontvangstbevestiging en gaan de wettelijke drie dagen bedenktijd in. 

Één exemplaar wordt door ons naar de notaris gestuurd, ter voorbereiding van de eigendomsoverdracht (ook wel het transport genoemd).