Voortgang

Gedurende de verkoop wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang/ontwikkelingen. 

Deze informatievoorziening wordt naar eigen wensen gepresenteerd.

- In een telefonisch gesprek. 
- Per e-mail
- In een persoonlijk gesprek 

U zegt het maar!