Zekerheid

 

Wij vragen voor uw zekerheid aan de koper om na afloop van de ontbindende voorwaarden een waarborgsom of bankgarantie te stellen bij de desbetreffende notaris.

Hierdoor komt u niet voor financiële verrassingen te staan, wanneer een koper onverhoopt zijn verplichtingen niet nakomt.