WAARDE BEGRIPPEN

Hieronder treft u een korte uitleg aan van de meeste gehanteerde waardebegrippen, die in de taxatierapporten worden gebruikt.

- Onderhandse verkoopwaarde, 
vrij van huur en gebruik
De prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
- Onderhandse verkoopwaarde In verhuurde staat de prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.
- Executiewaarde, vrij van huur en gebruik De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding vrij van huur en gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
- Executiewaarde In verhuurde staat de prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding in verhuurde staat (met door de geldgever gegeven toestemming), door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
- Executiewaarde bij huur- en of eigen gebruik De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed en waarbij de koper met het procesverbaal van de veiling de ontruiming van de onroerende zaak kan bewerkstelligen.
- Herbouwwaarde Herbouwwaarde is het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw, op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig, onmiddellijk na de gebeurtenis