Het oriënterende gesprek

 

In het eerste (kostenloze) kennismakingsgesprek komen wij bij u op bezoek om uw woning te bekijken. 

Tijdens dit gesprek worden de verkoopmogelijkheden en –kansen met u besproken. Ook maken wij een schatting van de te verwachten opbrengst nadat 
wij uw woning hebben gewaardeerd en gespiegeld aan het aanbod in de huidige markt. Tevens 
en bespreken wij met u onze manier van werken/aanpak en de courtage.