Notaris

Tijdens de eigendomsoverdracht ( het transsport) bij de notaris verandert het huis juridisch van eigenaar en wordt er door de notaris gecontroleerd of de koopsom betaald is door de koper.

U ontvangt vooraf de zogenaamde notariële afrekening. Hierop staan de lasten en de baten. 
Onze kosten staan ook vermeld op deze afrekening en worden door de notaris ingehouden, 
met andere woorden: 

U betaalt pas achteraf.